• Varmeovergang og trykktap i varmevekslere 

      Rygvold, Eirik Mediås (Master thesis, 2010)
      Denne masteroppgaven er todelt. Den første delen er et litteraturstudie hvor fokuset har vært olje/vann-blandinger, og deres oppførsel med tanke på varmeovergang og trykktap. Det ble funnet lite informasjon i litteraturen ...