• En innovativ gjennomføringsmodell: Effekter av virkemidlene 

      Rygh, Julian Andreas Moen (Master thesis, 2021)
      Bygg- og anleggsindustrien står i dag ovenfor en rekke utfordringer. Lave produktivitetsmålinger og dårlig ytelse begrunnes blant annet av stadig større og mer komplekse prosjekter, i takt med det «grønne skiftet». For å ...