• It is sweet and fitting to die for one's​ country 

      Ryen, Magnus (Bachelor thesis, 2021)
      «Dulce et Decorum est» betyr at å dø for sitt land er passende, noe som var en vanlig tanke i krigføringen fra romertiden. Denne tanken ble utfordret av Wilfred Owen som i sitt dikt «Dulce et Decorum est» kalte det for den ...