• Exploring the IOTA Tangle for Health Data Management 

      Rydningen, Eivind Solberg; Åsberg, Erika (Master thesis, 2022)
      Kontekst: IOTA Tangle er en distribuert hovedbok designet for Tingenes Internett som presenterer nye muligheter for innovasjon innen helsedatahåndtering. Mulighetene kan omfatte forbedret interoperabilitet mellom sykehus, ...