• Tilgjengelighet på fjerntog 

   Fjørtoft, Stian; Ruud, Markus Frydenlund; Øyulvstad, Vårild Heirunn Imbjørg Engmark (Bachelor thesis, 2021)
   Innledning: Denne bacheloroppgaven omhandler utvikling av fjerntog i Norge med bakgrunn i universell utforming og smittevern. I innledning settes det rammer for gjennomføring av oppgaver, samt eksterne veiledere. Teori: Oppgaven ...
  • Tilgjengelighet på fjerntog: hvordan kan fjerntog tilpasses og designes opp mot universell utforming og smittevern (pandemi)? 

   Fjørtoft, Stian; Ruud, Markus Frydenlund; Øyulvstad, Vårild Heirunn Imbjørg Engmark (Bachelor thesis, 2021)
   Innledning: Denne bacheloroppgaven omhandler utvikling av fjerntog i Norge med bakgrunn i universell utforming og smittevern. I innledning settes det rammer for gjennomføring av oppgaver, samt eksterne veiledere. Teo ...