• Seksualitet og relasjon til partner etter mastektomi 

      Halliday, Jeanine; Rusten, Ragnhild Våge (Bachelor thesis, 2015)
      Bakgrunn: Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner i verden, og bare i Norge blir det oppdaget 2800 nye tilfeller hvert år. Mastektomi er den viktigste behandlingsformen. Hensikt: Oppgaven vil finne ut hvordan ...