• Sanntidssporing av nyrestein 

      Runnestø, Jostein Låg (Master thesis, 2011)
      Denne masteroppgaven omhandler sporing av en nyrestein i en strøm av ultralydbilder mottatt i sanntid. Den bygger videre på et prosjekt påstartet med en masteroppgave av Jens Tøraasen, og forstsatt med en prosjektoppgave ...