• Representasjoner av delvis ordnede mengder 

   Rundsveen, Endre Sørmo (Bachelor thesis, 2020)
   Oppgaven introduserer representasjoner av delvis ordnede mengder og setter dem i sammenheng med representasjoner av kogger. Disse representasjonene korresponderrer med matriserepresentasjoner av delvis ordnede mengder ...
  • Torsion, Cotorsion and Tilting in Abelian Categories 

   Rundsveen, Endre Sørmo (Master thesis, 2021)
   Vi beviser en korrespondanse mellom "Tilting"-underkategorier og Kotorsjon Torsjons tripler i abelske kategorier med nok projektive. Deretter vises det at disse triplene induserer en ekvivalens av underkategorier. Vi beviser ...