• Arkeologisk undersøkelse av kalkovnsruin, Værnes, Stjørdal kommune 

      Rullestad, Silje Sandø; Ystgaard, Ingrid (NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport;2015/1, Research report, 2015)
      I løpet av tre dager i november 2014 ble det utført en utgravning av en profilbenk i kalkovnsruinen på Værnes i forbindelse med en sikringsundersøkelse. Riksantikvarens ruinprosjekt og Stjørdal museum planlegger å dekke ...