• Sykling mot rødt lys i Trondheim 

   Rudolfsen, Andrea Randi Føreland (Master thesis, 2019)
   Denne studien undersøker syklister og hvordan de forholder seg til lysregulering ved kryss. To datainnsamlingsmetoder ble brukt til å samle informasjon om syklistene, både en observasjonsstudie og et nettbasert spørreskjema, ...
  • Sykling mot rødt lys i Trondheim 

   Rudolfsen, Andrea Randi Føreland (Master thesis, 2019)
   Denne studien undersøker syklister og hvordan de forholder seg til lysregulering ved kryss. To datainnsamlingsmetoder ble brukt til å samle informasjon om syklistene, både en observasjonsstudie og et nettbasert spørreskjema, ...