• Analyse av prestasjonsforskjeller mellom innvandrerelever i Norge og Canada 

   Hercz, Lisa Yael,; Høyer-Humberset, Magnus,; Kristensen, Henriette Storm,; Rudberg, Olav Yoo Stavheim (Bachelor thesis, 2020)
   Innvandrerelever presterer globalt sett dårligere enn den øvrige befolkningen. Dette har også konsistent vært tilfellet i Norge, men ikke i Canada. Denne oppgaven undersøker i hvilken grad elevprestasjoner mellom første- ...
  • Electricity Price and Volatility - The Effect of Rainfall and Temperature 

   Rudberg, Olav Yoo Stavheim (Master thesis, 2022)
   Studier av elektrisitetspriser og volatilitet har tidligere blitt gjennomført, men få studier inkluderer effekter som potensielt påvirker elektrisitetspriser og volatilitet. Masteravhandlingen studerer nordisk systempris ...