• Vernepleierens rolle i arbeid med elever som viser atferdsvansker 

      Rotvold, Maria (Bachelor thesis, 2019)
      På bakgrunn av anvendt litteratur i denne studien, vil jeg si at en vernepleier kan fungere som et ledd mellom elev, foreldre og lærer i arbeid med elever som viser atferdsvansker. Gjennom et godt tilrettelagt samarbeid ...