• GeoColour : fargestyring i geomatikkområdet 

   Amsrud, Tomas; Mikkelsen, Marius; Rossland, Hilde Caroline; Syversen, Katrine (Bachelor thesis, 2003)
   NORSK: Prosjekt GeoColour hadde som mål å kartlegge prosessflyt og problemer angående farger ved kartproduksjon. Prosjektet skulle utrede behov for og relevant anvendelse av fargestyringssystemer innenfor geomatikk og ...
  • Mobilen - en ny fjernsynsplattform: et framtidsorientert brukerstudie 

   Rossland, Hilde Caroline (Master thesis, 2005)
   NORSK: Mobilen som fjernsynsplattform har vist seg å være interessant for mange, i første omgang spesielt for teknisk interesserte. Fordelen med fjernsyn på mobilen er at man kan se fjernsyn i nye situasjoner, siden man ...