• Beregningsprogram for varmerør 

      Ross Idsø, Bjarte (Master thesis, 2009)
      Denne rapporten beskriver utviklingen av et beregningsprogram for den termisk-hydrauliske oppførselen til et varmerør. Programmet har spesielt blitt utviklet for å kunne håndtere alkalimetaller som arbeidsmedium. Konseptet ...