• Prematur fødsel og EEG: En ERP-studie 

      Rosenvinge, Sigurd Andreas (Master thesis, 2012)
      Svært prematur fødsel er en hendelse som kan ha store konsekvenser for enkeltindividet og for samfunnet. I dag er det en mangel på forskning på konsekvensene av prematur fødsel i voksen alder. Det har heller ikke blitt ...