• Sammenheng mellom endring i målorientering og aktivitet og deltakelse i eldre år. 

   Åslund, Anne Marit; Rosenvinge, Elisabeth (Master thesis, 2019)
   Sammendrag Bakgrunn: Et av de sentrale spørsmålene i sosialgerontologien er hvorfor eldre er mindre aktive enn yngre, og hvorfor de deltar mindre i sosiale sammenhenger (Daatland & Solem, 2011). Med de demografiske endringene, ...
  • Videreføring av SVIP-modellen i sykehjem i Gjøvik kommune 

   Rosenvinge, Elisabeth; Haugen, Kristin; Nordhagen, Siv Sønsteby; Arvidsson, Barbro (Høgskolen i Gjøviks rapportserie;2010:08, Research report, 2010)
   Prosjektet er gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom Gjøvik kommune VO Helse og Omsorg og Høgskolen i Gjøvik, Seksjon for sykepleie. Haugtun omsorgssenter, Undervisningssykehjemmet i Oppland har hatt det organisatoriske ...