• Better coding for learning speech representations 

      Rosberg, Sivert (Master thesis, 2022)
      I denne oppgaven er muligheten for å bruke Non-autoregressive Predictive Coding (NPC) til å lære talerepresentasjoner undersøkt. NPC er en selv-overvåket dyp-læringsmetode som, i motsetning til andre vanlige selv-overvåkede ...