• Parametrisk design av planetgirsystem for vindturbiner 

      Röß, Jakob; Rosales, Daniel (Bachelor thesis, 2022)
      Fornybare energikilder har opplevd en stor økning de siste årene. Den Europeiske Unionen har som mål å være verdensledende innen fornybar energiproduksjon. Som et resultat vokser vindenergiproduksjonen til høyere og høyere ...