• Automatisk dokking av et autonomt overflatefartøy 

      Rorvik, Ella-Lovise Hammervold (Master thesis, 2020)
      Automatisk dokking er viktig for å realisere autonom skipsfart, og har blitt forsket på siden 1990-tallet. Dokking ses på som en kompleks høyrisikoprosess, der et fartøy trenger å følge havnens regler, unngå både statiske ...