• Hvordan ta vare på e-post? 

      Romundstadm Thomas Asbøll (Bachelor thesis, 2023)
      Manglende fangst av e-post som dokumentasjon er en utfordring som har blitt nevnt i flere offentlige rapporter og utredninger. Denne oppgaven ser på om "in-place-modellen" kan være en løsning for norske forhold.