• Ubehagstersklers påvirking på høreapparatprogramvarens anbefalinger 

      Stiklestad, Ingeborg; Romskaug, Margrethe Cecilie; Vik, Elly Merethe Horndal (Bachelor thesis, 2019)
      Sammendrag Hensikt: Målet med denne oppgaven er å undersøke om angitte ubehagsterskler påvirker anbefalt forsterkning og anbefalt maximum power output i høreapparatprogramvarer. Metode: Fem høreapparatprogramvarer ble ...