• Design i journalistikken 

      Rom, Susanne Stubberud (Master thesis, 2019)
      Nyhetsvaner- og muligheter har endret seg med internett. Oppgavens utgangspunkt var at unge mellom 16-25 år har lavere tillit til det nyhetsmediet de selv anser som viktigst, nettavisene. Ved å sammenstille data fra norske ...