• Ung og utenfor - på vei inn i arbeidslivet 

      Roll, Emilie (Bachelor thesis, 2021)
      En stuide av hvordan unge med psyksike lidelser som står i fare for å bli uføretrydet kan inkluderes på det ordinære arbeidsmarkedet