• Psykisk helse i skolen 

   Roli, Nina Grande (Master thesis, 2020)
   Gjennom fagfornyelsen, får lærere et tydelig mandat knyttet til elevenes sosiale og emosjonelle læring. Dette er nært knyttet til psykisk helse, som nå blir en tydelig oppgave for lærere i norsk skole. Det foreligger ...
  • Psykisk helse i skolen - Læreres refleksjoner omkring deres arbeid med psykisk helse i skolen. En intervjustudie. 

   Roli, Nina Grande (Master thesis, 2020)
   Gjennom fagfornyelsen, får lærere et tydelig mandat knyttet til elevenes sosiale og emosjonelle læring. Dette er nært knyttet til psykisk helse, som nå blir en tydelig oppgave for lærere i norsk skole. Det foreligger ...