• De tause barna 

      Roland, Amanda (Master thesis, 2020)
      Denne oppgaven tar for seg barnetegninger og innskrifter i lesebøker fra Døveskolen i Trondheim. Oppgaven diskuterer hvilken informasjon den sekundære informasjonen ved lesebøkene kan gi oss om barnas opplevde virkelighet ...