• Utvikling av komposittramme for satellitt 

      Rokstad, Kai Inge Midtgård (Master thesis, 2012)
      Dette prosjektet har som formål å bistå “NTNU Test Satellite” – NUTS i arbeidet med å utvikle en mekanisk struktur for en 2U CubeSat. Denne har som hovedoppgave å holde alle komponentene på plass, og utgjør typisk ca. 10 ...