• Hverdagslige aktiviteter og schizofreni 

      Bjørge, Christine Asskildt; Rokstad, Ida Beate (Bachelor thesis, 2020)
      Abstrakt Bakgrunnsinformasjon: Personer med schizofreni møter aktivitetsutfordringer som påvirker deres hverdag i større eller mindre grad. Hensikten med denne litteraturstudien er å få innsikt i hvordan personer med ...