• Cloud Radio Based Localization in Massive MIMO 

      Rokke, Eirik (Master thesis, 2019)
      Dette prosjektet ser på bruken av cloud radio basert lokalisering i massiv MIMO. Systemet undersøker et simpelt scenario, med planbølger, narrowband, ingen flerveisinterferens og to romlig separerte antenne array som kan ...