• Lojalitet i spill. Eierskap i implementering av et matematikkdidaktisk tiltak i Oslo-skolen 

   Reegård, Kaja; Rogstad, Jon Christian (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Temaet for artikkelen er betydningen av lojalitet overfor implementeringen av et matematikkdidaktisk tiltak i ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo. Matematikklærere kurses i didaktiske verktøy og gir elever som ...
  • Stedlige perspektiver på skoleliv og yrkesfag 

   Reegård, Kaja; Rogstad, Jon Christian; Hegna, Kristinn (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Spatial perspectives on school life and vocational education and training The articles featured in this special issue aim to investigate the importance of places and social space for the understanding of young people's ...