• Path Generation and Spline Approximation of a 3D Extended Dubins Path 

      Rognli, Vebjørn Johansen (Master thesis, 2021)
      En viktig egenskap som muliggjør autonom flygning av ubemannede fartøy (UAV) er automatisk baneplanlegging. Dette arbeidet tar for seg problemet med å generere en tredimensjonal bane, fra en sekvens av veipunkter, som tar ...