• Enhancing supply chain visibility in a shipbuilding supply chain 

      Roald, Kristine Fjørtoft (Master thesis, 2019)
      Dei siste åra har forskarar hevda at konkurranse ikkje lenger oppstår mellom enkeltaktørar, men mellom verdikjeder. Verdikjedestyring har blitt introdusert som eit verktøy for å styre den stadig meir komplekse material- ...