• Application of Data Mining Techniques to Soil Stabilization 

   Berner, Markus Nikolai (Master thesis, 2023)
   Kalksementstabiliseringer er en grunnforbedringsteknikk for leire og andre svake jordtyper. Metoden blander den tørre bindemiddelet med grunnen, noe som øker styrken. Hensikten til studien er å finne ut om det kan påvises ...
  • Behaviour of 60-year-old trial embankments on peat 

   Long, Michael; Paniagua Lopez, Ana Priscilla; Grimstad, Gustav; Sponås, Egil Berg Antoniazzi; Bjertness, Endre; Ritter, Stefan (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The search for low cost solutions for roads on peatlands inspired the construction of four full scale trial embankments at two sites in Norway in the early 1960's. The embankments are still accessible and this work was ...
  • Biochar amendment for improved and more sustainable peat stabilisation 

   Ritter, Stefan; Paniagua Lopez, Ana Priscilla; Hansen, Caroline Berge; Cornelissen, Gerard (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Carbon-intensive binders such as cement are traditionally employed to stabilise peat. Few studies have investigated alternative materials such as biochar to improve peat stability while simultaneously sequestering carbon ...
  • Characterisation of excavation-induced soil displacement 

   Tran, Maria (Master thesis, 2021)
   Dype byggegroper i bløt leire kan bidra til uforventede store setninger, som kan danne store skader på nærliggende konstruksjoner. Under design av avstivningssystemer i dype byggegroper, forkommer det usikkerhet ved ...
  • Distributed Fiber Optic Sensing for monitoring stabilized clay 

   Solum, Eivind Rørvik (Master thesis, 2023)
   Grunnforsterkning ved innblanding av tørt bindemiddel i jorda er en mye brukt metode for å øke styrke og stivhet av bløt jord. Forskjellig kjemisk sammensatte materialer brukes som bindemidler for å øke ytelsen av utsatt ...
  • Physical modelling of pile drilling in sand 

   Lande, Einar John; Ritter, Stefan; Tyvold, Henning Fürst; Nordal, Steinar (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Drilling for foundation piles and tieback anchors through soils using a continuous casing to support the borehole is often referred to as "overburden drilling". Monitoring data from several case studies show that overburden ...
  • Stabilisation of Soft Clay, Quick Clay and Peat by Industrial By-Products and Biochars 

   Hov, Sølve; Paniagua Lopez, Ana Priscilla; Sætre, Christian; Long, Michael; Cornelissen, Gerard; Ritter, Stefan (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The stabilisation of soft soils using the traditional binders cement and quicklime are known to emit large amounts of carbon dioxide. To reduce this carbon footprint, substitutes such as industrial by-products have been ...