• West Coast Swing - Habitus og doxa i et sosialt felt 

      Riste, Anja (Bachelor thesis, 2020)
      Denne studien undersøker det globale West Coast Swing-samfunnet, som gjennom sin evolusjon har blitt påvirket av ulike faktorer som musikk, global vekst, økonomi, konkurranse og dissens knyttet til hva West Coast Swing er ...