• Coatings with Antifouling Properties due to Graphene Oxide Addition 

      Rise, William A. (Master thesis, 2019)
      Begroing er en utfordring for mange deler av industri, inkludert skipsfart, vannrensing og fiskeoppdrett. Bunnstoff har blitt brukt for å takle problemet siden det 17. århundre. Økologiske skader som følge av bruk av ...