• Sosialt liv og psykiske vansker - En relasjonell tilnærming 

      Rio, Anja (Master thesis, 2017)
      Denne masteroppgaven fra studiet Funksjonshemming og samfunn ved NTNU ser nærmere på hvordan mennesker med psykiske vansker opplever sitt sosiale liv. Jeg har brukt perspektiver fra den relasjonelle modellen for funksjonshemming ...