• Kreftpasientens opplevelse av verdighet i hjemmesykepleien. 

      Ringås, Synnøve Saksvik; Mikalsen, Kamilla (Bachelor thesis, 2016)
      Bakgrunn: Vi synes det er viktig å ha et fokus på dette temaet, da stadig flere blir rammet av kreft og vil trenge palliativ omsorg i hjemmet. Det vil føre til at det trengs flere dyktige sykepleiere i hjemmetjenesten.