• Optimizing the Logistics of Floating Offshore Wind during Installation 

      Rindvoll, Sebastian Erik Løken (Master thesis, 2020)
      Flytende havvind er en fremvoksende industri med stort potensiale. Teknologien som brukes på flytende vindturbiner skaper muligheter for utvinning av fornybare energikilder i mye større områder enn de konvensjonelle bunnfaste ...