• Om normer for kjønn i et barnefellesskap 

      Rimul, Johanne (Master thesis, 2015)
      I denne oppgaven har jeg sett på hvordan normer for kjønn kan komme til syne i et barnefellesskap. Jeg har gjort et etnografisk inspirert feltarbeid, ved å gjennomføre deltakende observasjoner og samtaler med barn og ...