• Compound-Internal Language Mixing in American Norwegian 

   Eik, Ragnhild; Riksem, Brita Ramsevik (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   This paper investigates cases of compounding in the heritage language American Norwegian (AmNo), where elements from Norwegian and English are mixed word-internally, e.g., hoste-candy ‘cough candy’, where the Norwegian ...
  • Grammatikk i fagfornyinga: formidling av kjerneelementet språk som system og moglegheit i tre lærebøker 

   Vikøren, Therese (Master thesis, 2021)
   Fagfornyinga tredde i kraft for første året for vidaregåande (VG1( 1 i august 2020. Då kom det blant anna nye læreplanar med nye kompetansemål, tverrfaglege emne og kjerneelement. Det er difor interessant å sjå på kva måte ...
  • Language Mixing and Diachronic Change: American Norwegian Noun Phrases Then and Now 

   Riksem, Brita Ramsevik (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This article investigates the diachronic development of language mixing within noun phrases in the heritage language American Norwegian. By comparing data collected in the 1930s and 1940s with recently collected data, I ...
  • Language Mixing in American Norwegian Noun Phrases 

   Riksem, Brita Ramsevik (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   This article investigates the morphosyntax of American Norwegian noun phrases that show mixing between Norwegian and English and proposes a formal analysis of these. The data show a distinct pattern characterized by English ...
  • Language mixing in American Norwegian noun phrases. An exoskeletal analysis of synchronic and diachronic patterns. 

   Riksem, Brita Ramsevik (Doctoral theses at NTNU;2018:7, Doctoral thesis, 2018)
   The overall objective of the current dissertation is to investigate the morphosyntax of noun phrases in the heritage language American Norwegian (AmNo) that show mixing between English and Norwegian. AmNo was spoken by ...
  • Language mixing within verbs and nouns in American Norwegian 

   Riksem, Brita Ramsevik; Grimstad, Maren Berg; Lohndal, Terje; Åfarli, Tor Anders (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   This paper presents case-studies of language mixing within verbs and nouns in the heritage language American Norwegian, which refers to varieties spoken by Norwegian immigrants to the US and their descendants. The paper ...
  • Lexicalist vs. exoskeletal approaches to language mixing 

   Grimstad, Maren Berg; Riksem, Brita Ramsevik; Lohndal, Terje; Åfarli, Tor Anders (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   This article presents empirical evidence that disfavors using highly lexicalist minimalist models, such as the one presented in Chomsky (1995), when analyzing language mixing. The data analyzed consist of English – Spanish ...
  • Syntaks og ortografi: Nye rammer for språknormering 

   Riksem, Brita Ramsevik (Master thesis, 2013)
   I denne oppgåva undersøker eg kva konsekvensar det vil ha for språknormering om ho var basert på generativ grammatikk. Språknormering er ei grein under språkplanlegging, og handlar om å fastsetje konkrete reglar for eit ...