• Skriftlig prøve i matematikk. Hva så? 

      Riise, Henny Helen (Master thesis, 2022)
      Underveisvurdering (formativ vurdering) har fått et tydelig løft i Kunnskapsløftet 2020. I grunnskolen er det et gjennomgående fokus fra start til slutt at; «Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring og til å ...