• FRISK BRIS 

      Riis, Ragnhild; Hauge, Solveig (Rapportserie;11/2016, Research report, 2016)
      Bamble kommune startet i 2009 et nytt rehabiliteringstilbud kalt Frisk Bris. Frisk Bris skulle være et «rehabiliteringsintegrert senter» der ulike brukergrupper skulle få oppfølging gjennom forpliktende samarbeid mellom ...