• Styring av statlig prosjektledelse: Empiri og økonomiske prinsipper 

      Dalen, Dag Morten; Lædre, Ola; Riis, Christian (Concept rapport, 0804-5585; 2, Research report, )
      Rapporten tar opp utfordringer departement og etatsledelse står overfor dersom økonomiske incentiver skal inn i styringen av statlig prosjektledelse. Økonomiske incentiver påvirker innsatsen og prioriteringene hos ...