• Ikke-lineær analyse av armert betong 

      Reyes, Chris Leonard Motil (Master thesis, 2015)
      I denne masteroppgaven er det utført ikke-lineære FEM-analyser for tre armerte betongkonstruksjoner i beregningsprogrammet DIANA med ulike valg av matematiske materialmodeller og numeriske løsningsmetoder. De tre ulike ...