• USV Formation Control for Robotic Fish Tracking 

      Revdahl, Julie Christina (Master thesis, 2021)
      Multiagent-systemer er et felt innenfor ingeniørfaget hvor det fundamentale målet er å lage regler for systemkontrollere som, når blir utført av hver enkelt robot, konvergerer til et forhåndsdefinert globalt mål. Denne ...