• Forebygging av postoperativt delirium hos eldre 

      Repstad, Kristine Heier (Bachelor thesis, 2022)
      Bakgrunn: Delirium defineres som en akutt forvirringstilstand hvor kjennetegnene kan være raskt oppstått kognitiv svikt, svingende bevissthetsnivå, forstyrret søvnrytme og enten redusert eller økt psykomotorisk tempo. ...