• Fabelfaktisk Rollespill 

      Renolen, Trym Solan (Master thesis, 2022)
      Masteroppgaven Fabelfaktisk Rollespill har som hensikt å fremme hva som skjer affektivt mellom deltakerne, rommet, materialiteten og musikken i en rollespillsituasjon. Problemstillingen for prosjektet ble: Hva skjer affektivt ...