• Maritim cyber risikostyring i sikkerhetsstyringssystemer 

      Rennan, Arnt Holm (Master thesis, 2023)
      Bakgrunn: Rederiene er pålagt av IMO å gjennomføre cyber risikovurderinger og inkludere disse i sine sikkerhetsstyringssystemer fra første revisjon etter 1.januar 2021. Formål: Formålet med dette studiet er å komme til ...