• Concurrent Design og Programvareutvikling 

      Kaspersen, Eivind Andreas Erdahl; Rengård, Tobias (Bachelor thesis, 2020)
      Hensikten med denne oppgaven er å få et innblikk i, og kartlegge hvordan utviklingen av programvare foregår i dag og om metoden Concurrent Design (strukturert metode basert på tverrfaglig samarbeid i sanntid) kan tilføre ...