• Fysioterapeutiske utfordringer ved rehabilitering av myelomatosepasienter 

      Renå, Eiril Fuglem; Setran, Maria Liatun (Bachelor thesis, 2022)
      Bakgrunn Prognosen til benmargskreftdiagnosen myelomatose er stigende. Sykdommen og behandlingen er belastende og medfører en rekke kroppslige utfordringer, som gjør fysisk aktivitet krevende. Samtidig kan komplikasjonene ...