• Agent-Based Modelling of Bee Communication Networks 

      Rem, Vetle (Master thesis, 2020)
      I denne avhandlingen ble det laget en agentbasert modell som skulle gjenskape det sosiale interaksjonsnettverket i en bikube basert på et empirisk datasett med registrerte kommunikasjonstilfeller mellom honningbier. ...